ติดต่อเรา

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น Khon Kaen Provincial Education Office
662 หมู่ที่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
**********
E-mail : kknpeo.web@gmail.com
**********
กลุ่มอำนวยการ : 043-234635
กลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.ขอนแก่น : 043 – 234634
FAX : 043-234636
**********
คุรุสภาในสำนักงานจังหวัดขอนแก่น Tel/Fax : 043-424509

แผนที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น