ช่องทางติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ :  ​สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  662 หมู่ที่ 14 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 
เบอร์โทร : 043 – 234635 , 043-234634
โทรสาร : 043 – 234636

คุรุสภาจังหวัดขอนแก่น Tel/Fax : 043-424509

E-mail : kknpeo.web@gmail.com