แผนจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศ/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา/ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ (รายเดือน)(แบบ สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปี

รายงานงบทดลองการเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบทดลองการเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2564