การประกวด TO BE NUMBER ONE ประเภทจังหวัดต้นแบบยอดเพชร (ปีที่ 7) ในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565

วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 จังหวัดขอนแก่น นำโดยนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัด และ ดร.กันตธี เนื่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ร่วมนำเสนอการประกวด TO BE NUMBER ONE ประเภทจังหวัดต้นแบบยอดเพชร (ปีที่ 7) ในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ในวาระครบรอบ 20 ปี ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี