พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. นำโดย ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.กันตธี เนื่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น