ช่องทางการสอบถาม (Q&A)

กดที่นี่ เพื่อสอบถาม
ช่องทางสอบถาม (Q&A) โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ข้อกำหนดในการใช้ Web Broad,กล่องข้อความ ถาม-ตอบ
1.เข้าสอบถามระบุตัวตน โดยการยืนยันผ่าน Face Book
2.ลงชื่อเข้าใช้ Login (User name/Password )
3.กรุณาใช้คำสุภาพในการสอบถาม ในช่องแสดงความคิดเห็น
4.หากมีข้อสงสัย ติดต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

662 หมู่ที่ 14 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทร : 043 – 234635ต่อ12 , 043-234634
โทรสาร : 043 – 234636

E-mail : kknpeo.web@gmail.com