การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร. กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายวัชระ อันโยธา รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ ดำเนินการรับรายงานตัวและเลือกสถานศึกษาของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 พร้อมให้โอวาทและความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงการเสริมสร้างวินัยและจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 55 ราย สละสิทธิ์ จำนวน 6 ราย ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ภาพกิจกรรม
https://bit.ly/3ILPAz2