การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 10)

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายวัชระ อันโยธา รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ ดำเนินการรับรายงานตัวและเลือกสถานศึกษาของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 10) จำนวน 1 ราย พร้อมให้โอวาทและความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงการเสริมสร้างวินัยและจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมเกียรติยศแก่นคูณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม
https://bit.ly/3aJGoyu