ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนเอกชนในกำกับ และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนเอกชนในกำกับ และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งมอบนโยบายการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ พร้อมรับมือและเตรียมการป้องกันในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (2019) พร้อมให้ขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้บริหารและคณะบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ในภาคเรียนที่ 1/2565 ณ โรงเรียนอนุบาลศิวิไลย์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น