การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6/2565

นอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6/2565 นำโดย นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ประธาน พร้อมด้วย ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ดร.กันตธี เนื่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ศึกษาธิการภาค 12 ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 – 5 ผอ.สพม.ขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน ฯ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ภาพการประชุม กศจ.ครั้งที่ 6/2565
ภาพกิจกรรรมเพิ่มเติม https://bit.ly/3ONkBnW