แผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ศธภ.12)

แผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ศธภ.12)
รายละเอียด กดที่นี่ https://me-qr.com/10105126