ศธจ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564

      วันที่ 28 กันยายน 2564 คณะผู้บริหาร และข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 โดยได้ประดับธงชาติไทยตามอาคารสำนักงาน และจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ/ร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณลานหน้าเสาธง ซึ่งผู้เข้าร่วมได้แต่งกายเครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)