Category: หนังสือราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม)

ประกาศสรรหากรรมการผู้ทรงวุฒิใน อกศ...

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดข...

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่องผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สายงานการสอน ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 และเพิ่มเติม

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่องผลการพิจา...

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่อง แจ้งวัน เวลา สถานที่ สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดข...

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิสอบภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผ...

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่องการสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่อง การสรรหา...

ประกาศ ศธจ.ขอนแก่นเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ศธจ.ขอนแก่น เรื่อง เจตนารมณ...

ประกาศ ศธจ.ขอนแก่น เรื่อง จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครง...