Category: กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การดำเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 และ 25 กรกฎาคม 2565 สำนั...

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนเอกชนในกำกับ และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 11...

ศธจ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564

ศธจ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564

      วันที่ 28 กัน...

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการทำงานออนไลน์ “Smart Online Meeting”

31 สิงหาคม 2564 นายกันตธี เนื่องศร...

ประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์หลักสูตรการอบรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ข...

การประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการและแนวทางการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 –...

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่การตรวจราชการกรณีพิเศษ

21 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นาย...