Category: ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

การประกวด TO BE NUMBER ONE ประเภทจังหวัดต้นแบบยอดเพชร (ปีที่ 7) ในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565

วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 จังหวัดข...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 ...

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 ...

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา ...

การดำเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 และ 25 กรกฎาคม 2565 สำนั...

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การเรียนการสอน พร้อมทั้งมอบนโยบายการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 1...

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัยตามแนวทางทักษะสมอง EF (Executive Functions ) ให้แก่ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนต้นแบบรุ่นที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวล...

การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา ...