Category: หนังสือประชาสัมพันธ์ ประกาศ หลักเกณฑ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่องผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สายงานการสอน ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 และเพิ่มเติม

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่องผลการพิจา...

แผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ศธภ.12)

แผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังห...